15 de julio de 2013

La SICAV de la Infanta

0
Publicado por

Escrito por Pau Baquero (traducción al castellano incluida a continuación del texto en valenciano/catalán).

Per molt que no isca massa pels mitjans de comunicació, no és cap secret que la infanta Pilar de Borbó, germana del rei Joan Carles I, presideix una SICAV amb un patrimoni de 4,5 milions d'euros: Labiernag 2000. L'any 2009 va pagar menys de 1.000 euros d'impostos a pesar que n'havia guanyat quasi 400.000. L'any 2010 no va pagar ni un cèntim d'impost de societats.


Per a posar en marxa una SICAV calen cent socis, però en la realitat en pràcticament totes les SICAV uns pocs accionistes en són els propietaris i la resta tenen una part mínima de les accions. Aquests últims no cal ni que es publique el seu nom. Es coneix que la infanta té el 44,15% de les accions; els cinc fills de la infanta Pilar de Borbó són els únics que els seus noms apareixen als registres de Labiernag 2000 sense detallar-se-n'hi la participació i la resta d'accionistes ni tan sols hi apareixen degut a que tenen una ínfima part de les accions.

Les SICAV teòricament serveixen perquè un grup d'inversors sume esforços per tal d'invertir grans quantitats de diners i així maximitzar els beneficis, uns beneficis pels quals paguen un impost de societats de l'1%. Els impostos realment es paguen a l'hora de vendre les accions i recuperar el capital, on es paga un impost de entre el 19% i el 21%. L'excusa és que els impostos no es deixen de pagar sinó que es difereixen. Ja ens agradaria a tothom poder diferir l'IVA o l'IRPF indefinidament. A la pràctica, és un mecanisme perquè els rics tinguen una manera de pagar menys (Compareu-ho amb: l'IRPF que tributa entre el 24,75 i el 52% i amb l'impost de societats que és del 30%) i de pagar quan els vinga bé. Per acabar-ho de rematar, encara que les investigacions sobre les SICAV les han de dur a terme els tècnics d'Hisenda, qui decideix si una empresa és o no SICAV no són ells sinó la CNMV, un regulador bursàtil.

Amb tots els dubtes ètics que es generen al voltant de les SICAV, no és recomanable que un membre de la família reial, infanta d'Espanya, en presidisca una i la gaste per a pagar pocs impostos. Diguérem que li falta eixa "exemplaritat" que diuen que ha de donar la família reial. Però encara més curiós que això són els obscurs negocis dels quals la infanta trau els diners que s'inverteixen en Labiernag 2000: l'origen de la fortuna és desconegut. Ella és directora i administradora de San Jacobo, una empresa dedicada al lloguer d'immobles amb un sol treballador que ha anat acumulant pèrdues en tots els exercicis que es tenen disponibles. La "immobiliària" té la seua seu al mateix domicili que Labiernag 2000. A la mateixa adreça també te seu Madrid-Shanghai Connection SL, "empresa d'importació i exportació" de la qual es soci i administrador un dels seus fills, soci també de Labiernag 2000: Juan Filiberto. També presenta pèrdues. Cap de les dues empreses no pot ser l'origen dels 4,5 milions d'euros que la família té a la SICAV, veritat?

Front a açò, els mitjans no reaccionen. Els negocis del rei i de la seua família són un tabú des de la transició. A pesar que s'han vist forçats a parlar-ne a causa del cas Nóos, la infanta Pilar de Borbó i els seus fills només apareixen als mitjans de la premsa rosa per a comentar xafarderies.

Per a més informació, llegiu l'Anuari Mèdia.cat 2012

Per acabar, animeu-vos a escriure a la secció de lliure publicació en valencià o català, sou plenament lliures de fer-ho i enriquireu aquest blog que tant vos agrada.


EN CASTELLANO

Aunque no se comenta mucho en los medios de comuniación, no es un secreto que la infanta Pilar de Borbón, hermana del rey Juan Carlos I, preside una SICAV con un patrimonio de 4,5 millones de euros: Labiernag 2000. En 2009 pagó menos de 1.000 euros en impuestos pese a que había ganado casi 400.000. En 2010 no pagó ni un céntimo.

Para poner en marcha una SICAV hacen falta cien socios, pero en la práctica en casi todas ellas unos pocos accionistas son los propieratios y los demás tienen una parte ínfima de las acciones. De estos últimos no hace falta ni que se publiquen los nombres. Se sabe que la infanta tiene el 44,15% de las acciones de Labiernag 2000; sus cinco hijos son los únicos accionistas cuyo nombre aparece en los registros de la SICAV sin detallar su participación y todos los otros accionistas ni siquiera aparecen por su mínima participación.

Las SICAV teóricamente sirven para que un grupo de inversores sume esfuerzos para invertir grandes cantidades de dinero y maximizar los beneficios, por los cuales pagan un impuesto de sociedades del 1%. Los impuestos de verdad se pagan en el momento de vender las acciones y recuperar el capital, cuando se paga un impuesto de entre el 19% y el 21%. La excusa es que los impuestos no se dejan de pagar sinó que su pago se difiere. Ya nos gustaría a todos poder diferir el IVA o el IRPF indefinidamente. En la práctica, sirve como mecanismo para que los ricos tengan una manera de pagar menos (Compárese con; IRPF que tributa entre 24,75% y 52% o con el impuesto de sociedades que es del 30%) y de pagar cuando mejor les venga. Para acabarlo de rematar, aunque las investigaciones sobre las SICAV las tienen que llevar a cabo los técnicos de Hacienda, quien decide si una empresa es o no SICAV no son ellos sinó la CNMV, un regulador bursátil.

Con todas las dudas éticas que representan las SICAV, no es recomendable que un miembro de la família real, infanta de España, presida una de ellas y la use para pagar pocos impuestos. Podríase decir que le falta la "ejemplaridad" que dicen que ha de ofrecer la familia real. Pero aun más curioso que esto son los oscuros negocios de los que la infanta saca el dinero que se invierte en Labiernag 2000: el origen de la fortuna es desconocido. Ella es directora y administradora de San Jacobo, una empresa dedicada al alquiler de inmuebles con un solo trabajador que ha ido acumulando pérdidas en todos los ejercicios de que se dispone. Esa "inmobiliaria" tiene su sede en el mismo domicilio que Labiernag 2000, y que Shanghai Connection SL, "empresa de importación y exportación" de la cual es socio y administrador uno de sus hijos, Juan Filiberto. También presenta pérdidas. Ninguna de las dos empresas no puede ser el origen de los 4,5 millones de euros que la familia tiene en la SICAV, ¿verdad?

Frente a todo esto, los medios no reaccionan. Los negocios del rey y de su familia son un tabú desde la transición. A pesar de que se han visto forzados a hablar del tema a causa del caso Nóos, la infanta Pilar de Borbón y sus hijos sólo aparecen en los medios de la prensa rosa para comentar sus chismes.

Para más información, leed el Anuari Mèdia.cat 2012 (en catalán)

0 comentarios:

Publicar un comentario

Lecturas Populares

Suscripción al blog.

Seguidores en Blogger