27 de noviembre de 2012

Resultats eleccions catalanes 2012En Valencià

1
Publicado por
Ja fa un temps que pensava a escriure sobre les eleccions catalanes. No ho he fet fins ara perquè d'alguna manera m’esperava que passaria això que ha passat: totes les enquestes han fet el ridícul més espantós. Convergència i Unió està molt i molt lluny de la majoria absoluta, i Esquerra Republicana s’ha convertit en la segona força política en escons. Passem per tant a analitzar els resultats obtinguts i a extreure'n conclusions.
Per a consultar els resultats, recomane la pàgina web de LaVanguardia i del Parlament de Catalunya.

El primer fet important i que crida molt l’atenció és la davallada importantíssima de Convergència i Unió. En contra de totes les enquestes i de totes les prediccions que havien fet tots els periòdics, almenys els que n'havien fet, s’han allunyat més encara de la majoria absoluta. Aquesta dada marca principalment el rebuig dels catalans a la política que ha estat duent a terme el govern d'Artur Mas, sobretot en l’àmbit econòmic. També és possible que se li haja castigat per pactar amb el PP. No es pot dir en canvi que siga un “no” a la via sobiranista que s’ha obert, no quan la segona força és Esquerra Republicana de Catalunya, un partit que es definia en la campanya com “el millor soci del poble català per assolir la independència”.

El canvi d’Esquerra des de l’any 2010 és impressionant: ha tret més del doble de diputats, 21 en compte de 10, i se situa per primera vegada com a segona força política a Catalunya. No obstant això, aquest partit ja ha tingut un parell de vegades canvis importants i sobtats de representació, i no ha passat mai de 23 diputats. ERC és el soci que previsiblement Artur Mas buscarà per a continuar al govern. Front a més de 30 anys, que es diuen prompte, de tindre una actitud poc clara respecte al seu independentisme i d'intentar gastar-lo simplement com a via per a guanyar eleccions, sense haver fet cap pas en moltíssims anys de govern cap a un referèndum excepte aquest últim mes (un mes contra més de 30 anys de política); Esquerra Republicana duu més de 30 anys de política clarament independentista. De tota manera continua tenint lleugerament menys vots que el PSC, que està en el pitjor moment de la seua història. Esquerra és també un partit frontalment oposat a la política social de CiU i els exigiran la reversió de les retallades que porten fent i una política més social si volen fer un pacte de govern amb ells. (recordeu el meu post "nacionalismo de izquierdas"?)

Respecte a CiU i ERC, pot resultar interessant veure aquest gràfic tret de la web de La Vanguardia, que jo us anime a interpretar pel vostre compte (Dues pistes: 1- la gent que vota a CiU no s'ha passat a ERC, això no pot passar i a més si feu clic per a veure els vots comprovareu que no és així. 2- el 1980 no compta realment):


Anem ara al PSC, que té el pitjor resultat electoral de tota la seua història. El PSC així com el PSOE ha caigut degut a la seua falta de polítiques socials, que és el que s'esperava d'ells, quan estaven al govern espanyol. A això li afegim que no ha deixat gens clara la seua aposta pel possible referèndum per la independència, i la total descoordinació i fragmentació interna, i donen com a resultat aquesta catàstrofe per a ells; per molt que no siga tan dolent com les enquestes preveien és una catàstrofe absoluta per al PSC i també per al PSOE.

El PP és junt a Esquerra i Ciutadans un dels partits que s'han vist beneficiats per la qüestió independentista. Han seguit la seua acció més lògica, que era "apostar per Espanya" i s'han oposat frontalment a que es consulte als catalans pel seu futur, seguint la seua tradició democràtica. Així, a pesar del fracàs absolut del govern central del PP han aconseguit una miqueta més de representació, però és molt difícil que aconseguisquen millorar eixa marca en un futur.

Iniciativa per Catalunya - Verds (ICV), el soci de Izquierda Unida a Catalunya, ha millorat la seua marca de 2010 perquè ha sigut el partit que més s'ha oposat a les retallades del govern català. Així i tot tampoc no ha crescut tant com era d'esperar perquè entre ERC i les CUP s'han endut part dels vots que els podrien haver tocat a ells. Estan d'acord amb celebrar una consulta o referèndum sobre la independència perquè tampoc no entenen la mania d'oposar-se a la democràcia del PP o de Ciutadans, però no són un partit obertament independentista.

Ciutadans és l'equivalent a UPyD a Catalunya, però són més moderats. Volen acabar amb el sistema educatiu català d'immersió lingüística i s'oposen a un millor finançament per a Catalunya així com a consultar al poble sobre la independència. A banda d'això, no tenen molt més de programa. Han passat de 3 a 9 escons.

La CUP (Candidatura d'Unitat Popular) és una formació anticapitalista que s'oposa als poders financers, que es defineix com al "cavall de Troia  del poble al Parlament" i que defensa la independència no de Catalunya sinó dels Països Catalans (Catalunya + País Valencià + Franja de Ponent + Balears + Catalunya Nord + possiblement Andorra). És la primera vegada que es presenten a unes eleccions autonòmiques i han obtés 3 escons, cosa que no està gens malament.

Com a resum, podríem dir que el poble català en aquestes eleccions ha dit no a la política de retallades del govern de la generalitat de CiU però que en canvi no és contrari a la celebració d'un referèndum sobre la independència, sempre que no siga CiU qui lidere aquest camí en solitari com volien fer. El possible acord de CiU i ERC per a dur endavant la consulta faria que Artur Mas tinguera les mans lligades i l'obligaria a frenar les retallades i a portar a terme el referèndum.

Article realitzat per Pau Baquero - Secció En Valencià.

Ya hace algún tiempo que pensaba en escribir sobre las elecciones catalanas. Hasta ahora no lo había hecho porque de alguna manera esperaba que pasaría algo como lo que ha pasado: que todas las encuestas han hecho el ridículo más espantoso. Convergència i Unió está lejísimos de la mayoría absoluta y Esquerra Republicana se ha convertido en la segunda fuerza en escaños. Pasamos por lo tanto a analizar los resultados obtenidos y a sacar conclusiones. Para consultar los resultados, recomiendo la página web de LaVanguardia y del Parlament de Catalunya.

El primer hecho a resaltar que llama mucho la atención es la bajada importantísima de Convergència i Unió. En contra de todas las encuestas y de todas las predicciones que habían hecho los períódicos (los que las habían hecho), se han alejado aún mas de la mayoría absoluta. Este dato marca principalmente el rechazo de los catalanes a la política que ha estado realizando el gobierno de Artur Mas, sobretodo en el ámbito económico. También es posible que se le haya castigado su pacto con el PP. En cambio no se puede decir que este resultado seua un "no" a la vía soberanista que se ha abierto, no cuando la segunda fuerza es Esquerra Republicana de Catalunya, un partido que se definía en campaña como "el mejor socio del pueblo catalán para conseguir la independencia".

El cambio de Esquerra des del año 2010 es impresionante: ha sacado más del doble de dipotados, 21 en lugar de 10, y se sitúa por primera vez como segunda fuerza política en Cataluña. No obstante, este partido ya ha tenido un par de veces cambios importantes i repentinos de representación, y nunca ha pasado de los 23 diputados. ERC es el socio que previsiblemente Artur Mas buscará para continuar en el gobierno. Frente a más de 30 años, que no son pocos, de tener una actitud poco clara respecto a su independentismo i de intentar usarlo simplemente como herramienta para ganar elecciones, sin haber hecho ningún paso en muchísimos años de gobierno hacia un referéndum excepto este último mes (un mes contra más de 30 años de política); Esquerra Republicana lleva más de 30 años de política claramente independentista. Aun así sigue teniendo ligeramente menos votos que el PSC, que está en el peor momento de su historia. Esquerra también es un partido opuesto frontalmente a la política social de CiU y exigirán la reversión de los recortes que llevan haciento y una política más social si quieren hacer un pacto de gobierno con ellos. (recordáis mi post "nacionalismo de izquierdas"?)

Respecto a CiU y ERC, puede resultar interesnante ver este gráfico sacado de la web de La Vanguardia, que os animo a interpretar por vuestra propia cuenta (dos pistas: 1- la gente que vota a CiU no se ha pasado a ERC, eso no puede pasar y además si hacéis clic para ver los votos comprobaréis que no es así. 2- el 1980 no cuenta realmente):

Vamoa ahora al PSC, que tiene el peor resultado electoral de toda su historia. El PSC, como el PSOE, han caído en picado debido a su falta de políticas sociales, que era lo que la gente esperaba de ellos, cuando estaban en el gobierno español. A eso le añadimos que no ha dejado nada clara su apuesta por el posible referéndum por la independencia (defienden un federalismo que no han acabado de perfilar, de hecho ni han empezado), y la total descoordinación y fragmentación interna, y dan como resultado esta catástrofe para ellos; por mucho que no sea un tan malo como las encuestas preveían sigue siendo una catástrofe absoluta para el PSC y también para el PSOE.

El PP es junto a Esquerra y Ciutadans uno de los partidos que se han visto beneficiados por la cuestión independentista. Han seguido su rumbo de acción más lógico, que era "apostar por España" y se han opuesto a que se consulte a los catalanes sobre su propio futuro, siguiendo su larga tradición democrática. Así, a pesar del fracaso absoluto del gobierno central del PP han conseguido un poco más de representación, pero es muy difícil que logren mejorar esa marca en un futuro.

Iniciativa per Catalunya - Verds (ICV), el socio de Izquierda Unida en Cataluña, ha mejorado su marca de 2010 porque ha sido el partido que más se ha opuesto a los recortes del gobierno catalán. Aun así no ha crecido tanto como era de esperar debido a que entre ERC y la CUP se han llevado parte de los votos que podrían haber ido a parar a ellos. Están de acuerdo con la celebración de una consulta o referéndum sobre la independencia porque tempoco entienden la mania de oponerse a la democracia del PP o Ciutadans, pero no son un partido abiertamente independentista.

Ciutadans es el equivalente de UPyD en Cataluña, pero son más moderados. Quieren acabar com el sistema educativo catalán de inmersión lingüística y son contrarios a una mejor financiación para Cataluña y a consultar al pueblo sobre la independencia. A parte de eso, no tienen mucho más programa. Han pasado de 3 a 9 escaños.

La CUP (Candidatura d'Unitat Popular) es una formación anticapitalista que se opone a los poderes financieros, qe se define como "caballo de Troya del pueblo en el Parlamento" y que defiende la independencia no de Cataluña si no de los Países Catalanes (Cataluña + País Valenciano + Franja de Poniente + Baleares + Cataluña Norte en Francia + posiblemente Andorra). Es la primera vez que se presentan a unas elecciones autonómicas y han obtenido 3 escaños, cosa que no está nada mal.

Como resumen, se puede decir que el pueblo catalán en estas elecciones ha dicho no a la política de recortes del govern de la generalitat de CiU pero que en cambio no es contrario a la celebración de un referéndum, siempre que no sea CiU quien lidere este camino en solitario como querían. El posible acuerdo de CiU y ERC para sacar adelante la consulta haría que Artur Mas tuviera las manos atadas y lo obligaría a frenar los recortes y a realizar el referéndum.

Artículo realizado por Pau Baquero - Sección En Valencià.

1 comentario:

Lecturas Populares

Suscripción al blog.

Seguidores en Blogger