9 de mayo de 2011

Sistema electoral espanyol

0
Publicado por

El sistema electoral espanyol ha estat molt criticat per partits que es veuen clarament perjudicats. A continuació veurem si les seues demandes estan realment justificades o el que demanen no té cap sentit i ho fan només en benefici propi.

El que critiquen són dos aspectes del sistema actual. Un és el mínim percentatge de vots requerit per llei per a obtenir representació. En principi, aquesta demanda em pareix totalment legítima. Si per percentatge els tocaria tenir representació, no hi ha cap motiu per prohibir aquesta representació per llei si el percentatge és menor a un determinat marge. Lúnica explicació que se m'ocorre és que si tu eres un gran partit, t'interessa llevar d'enmig a possibles rivals minoritaris, i curiosament la llei la fan aquestos. Què en penseu?

Una atra crítica és la de fer les eleccions per províncies en lloc de fer una circunscripció nacional. Açò, en canvi, no s'ha vist tan bé perquè suposadament açò ajuda als partits regionals, que no serien capaços d'una atra manera  d'enfontar-se a llistes estatals.

Bé, jo després d'uns pocs càlculs he arribat a la conclusió de que també la cincunscripció provincial afavoreix als grans partits i perjudica fins i tot a Esquerra Republicana o CiU. Qui ho haguera dit? pareix difícil de creure, però ací estan les conclusions a les que he arribat. Cal dir que no he tingut en compte als partits que no han obtès representació per culpa del marge percentual.
Sorpresos? Ací teniu els càlculs: http://bit.ly/fD5obK . Jo ja no dic res més. Tragueu-ne conclusions vosaltres mateixos.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Artículo en castellano:

El sistema electoral español ha sido muy criticado por partidos que se ven claramente perjudicados. A continuación veremos si sus demandas están realmente
justificadas o lo que piden no tiene ningún sentido y lo hacen sólo en beneficio propio

Lo que critican son dos aspectos del sistema actual. Uno es el mínimo porcentaje de votos requerido por ley para obtener representación. En principio, esta demanda me parece totalmente legítima. Si por porcentaje les tocaría tener representación, no hay ningún motivo para prohibir esta representación por ley si el procentaje es menor a un determinado margen. La única explicación que se me ocurre es que si tú eres un gran partido, te interesa quitar de en medio a posibles rivales minoritarios, y curiosamente la ley la hacen estos... ¿Qué opináis?

Otra crítica es la de hacer las elecciones por provincias en lugar de una circunscripción nacional. Esto, en cambio, no se ha visto tan claro porque supuestamente esto ayuda a los partidos regionales, que no serían capaces de otra manera de enfrontar a listas estatales.

Bueno, yo después de unos pocos cálculos he llegado a la conclusión de que también la circunscripción provincial favorece a los grandes partidos y perjudica incluso a Esquerra Republicana o CiU. ¿Quién lo hubiera dicho? Parece difícil de creer, pero aquí están las conclusiones a las que he llegado. Hay que decir que no he tenido en cuenta los partidos que no han obtenido representación por culpa del margen porcentual.

El resultado se puede ver en la tabla de aquí arriba. ¿Sorprendidos? Podéis comprobar los cálculos. No hace falta decir nada más. Vosotros sois capaces de sacar vuestras propias conclusiones.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Lecturas Populares

Suscripción al blog.

Seguidores en Blogger